Skip to content

Polityka prywatności

Administratorem danych jest STAR-SAT A. Prędka, zarejestrowana w Szczecinie. Państwa dane są zbierane w celu realizacji usługi rezerwacji i wykorzystywane będą do celów statystycznych i marketingowych.

 

I. Podstawa zakresu i celu przetwarzania danych osobowych

1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zwykłe (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, nr tel., email, ponieważ są one niezbędne w celu świadczenia dla Państwa usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

2. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe określone powyżej na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prawidłowego rozwiązywania ewentualnych sporów dotyczących świadczonych przez nas usług oraz dochodzenia roszczeń.

3. Celem przetwarzania Państwa Danych osobowych jest prawidłowe wywiązanie się z zawartej umowy sprzedaży, a w przypadku newslettera przesyłanie informacji o nowościach i promocjach które znajdują się w naszej ofercie.

II. Odbiorcy danych osobowych

1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: Biuro Usług Księgowych, podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne, hostingodawca, podmioty realizujące zamówienia, dostawcy, banki przetwarzające Państwa płatności.

III. Czas przetwarzania danych osobowych

1. Państwa dane osobowe podane w związku z zawartą umową będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej umowy, jak również po jej ustaniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

2. W przypadku gdy zostanie wystawiona faktura Vat Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe.

IV Prawa osoby której dane dotyczą

1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych, na adres biuro@antares2.pl

2. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V Konsekwencje niepodania danych

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem świadczenia przez nas usług. W razie niepodania danych osobowych usługi przez nas
świadczone niestety nie będą mogły być realizowane.

2. Wyrażenie zgody oraz podanie danych osobowych w stosunku do przesyłania Państwu newslettera jest całkowicie dobrowolna, w przypadku jej niewyrażenia nie będą Państwo otrzymywać żadnych informacji dotyczących nowości i promocji oferowanych przeze mnie.

VI Profilowanie

1. Państwa dane nie są profilowane przez nas w sposób zautomatyzowany.

Star-Camp

ul. Leonida Teligi 16
72-350 Pogorzelica
Tel: +48 502 37 37 73
E-mail: biuro@antares2.pl

Dane do wpłaty zaliczki

Anna Prędka,
ul. Sowia 62,
70-792-Szczecin

Pobyty i zaliczki

Pobyty realizujemy:
sobota – sobota

Zaliczki:
1 tydzień – 400 zł
2 tygodnie – 600 zł

Polityka prywatności