Skip to content

Polityka prywatności

Administratorem danych jest STAR-SAT, ul.Mieszka I-go 80, 71-011 Szczecin. Państwa dane są zbierane w celu realizacji usługi rezerwacji i wykorzystywane będą do celów statystycznych i marketingowych.

 

I. Podstawa zakresu i celu przetwarzania danych osobowych

1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zwykłe (imię, nazwisko, adres, data urodzenia , nr tel., email, ponieważ są one niezbędne w celu świadczenia dla Państwa usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

2. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe określone powyżej na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prawidłowego rozwiązywania ewentualnych sporów dotyczących świadczonych przez nas usług oraz dochodzenia roszczeń.

3. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji dotyczących nowości i promocji (newsletter) przetwarzam Państwa dane osobowe zwykłe w postaci adresu email.

4. Celem przetwarzania Państwa Danych osobowych jest prawidłowe wywiązanie się z zawartej umowy sprzedaży, a w przypadku newslettera przesyłanie informacji o nowościach i promocjach które znajdują się w naszej ofercie.

II. Odbiorcy danych osobowych

1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: Biuro Usług Księgowych, podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne, hostingodawca, podmioty realizujące zamówienia, dostawcy, banki przetwarzające Państwa płatności.

III. Czas przetwarzania danych osobowych

1. Państwa dane osobowe podane w związku z zawartą umową będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej umowy, jak również po jej ustaniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

2. W przypadku gdy zostanie wystawiona faktura Vat Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe.

3. Państwa dane osobowe podane w zgodzie na przesłanie newslettera przetwarzane będą do dnia wycofania przez Państwa zgody.

IV Prawa osoby której dane dotyczą

1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych.

2. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia
skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V Konsekwencje niepodania danych

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem świadczenia przez nas usług. W razie niepodania danych osobowych usługi przez nas
świadczone niestety nie będą mogły być realizowane.

2. Wyrażenie zgody oraz podanie danych osobowych w stosunku do przesyłania Państwu newslettera jest całkowicie dobrowolna, w przypadku jej
niewyrażenia nie będą Państwo otrzymywać żadnych informacji dotyczących nowości i promocji oferowanych przeze mnie.

VI Profilowanie

1. Państwa dane nie są profilowane przez nas w sposób zautomatyzowany

Star-Camp

ul. Leonida Teligi 16
72-350 Pogorzelica
Tel: +48 502 37 37 73
E-mail: wpredki@starsat.com.pl

Dane do wpłaty zaliczki

Anna Prędka,
ul. Sowia 62,
70-792-Szczecin

Pobyty i zaliczki

Pobyty realizujemy:
sobota – sobota

Zaliczki:
1 tydzień – 400 zł
2 tygodnie – 600 zł

Polityka prywatności